Descàrregues

General

Característiques de làmines plàstiques

Poliestirè - NUDEC PS

Estirè acrilonitril - NUDEC SANuv

Metacrilat - NUDEC PMMA

Les plaques de NUDEC PMMA, en gruixos de 15 a 20 mm, ofereixen un aïllament acústic excepcional, que se suma a l’excel·lent qualitat òptica i la seva gran estabilitat a la intempèrie.

Polietilentereftalat - NUDEC PET

Aquestes làmines NUDEC PET protegeixen el sòl o el seu recobriment (catifes, moquetes, parquet, rajoles, etc.) de qualsevol desperfecte causat per l’ús continu.

Polietilentereftalato con CHDM - NUDEC PETG

Policarbonat - NUDEC PC