Filosofia de gestió

Qualitat, seguretat, salut, medi ambient i energia

NUDEC, S. A. disposa d'un Sistema Integrat de Gestió que inclou les polítiques de Qualitat, Seguretat, Salut, Medi Ambient i Energia, i es basa en els principis següents:

placas transparentes

1. La seguretat de les activitats industrials, la salut de les persones, el respecte envers el medi ambient, la sensibilització energètica, així com la satisfacció dels clients, són factors prioritaris per NUDEC.

2. Promovem una formació òptima dels nostres empleats i la seva implicació activa en els processos de gestió amb l’objectiu d’aconseguir la seva qualificació i sensibilització per al compliment d’aquesta Política.

3. El client és l’element essencial de la nostra empresa i per això fomentem l’escolta activa per satisfer les seves necessitats actuals i futures, oferir-li la més alta qualitat dels nostres productes i el millor servei.

4. NUDEC vetlla pel més estricte compliment de les lleis i reglamentacions que li siguin aplicables en matèria de Qualitat, Seguretat, Salut, Medi Ambient i Energia.

5. Seleccionem acuradament els nostres proveïdors exigint-los que els seus subministraments i serveis s’adaptin a les nostres pròpies polítiques de Qualitat, Seguretat, Salut, Medi Ambient i Energia.

6. En riscos laborals, donem la màxima prioritat a l’activitat preventiva, evitant els factors de risc i controlant aquells que encara no hagin pogut ser eliminats. En els equips i processos de producció es procurarà evitar el treball monòton i repetitiu.

7. Ens proposem actuar de manera responsable, ètica i professional amb totes les parts interessades: societat, empleats, clients, proveïdors i accionistes.

8. NUDEC promou l’ús eficient dels recursos naturals optimitzant els consums energètics i reduint, en tant que sigui possible, la generació de residus.

Nudec almacén logística
nudec-trabaja-con-nosotros

9. La Dirección General de NUDEC establece que esta Política, de acuerdo con la dirección estratégica, sea conocida por todos sus empleados, favoreciendo así que cada uno de ellos pueda cumplir los objetivos que le correspondan de esta Política de Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Energía.

10. La Direcció General de NUDEC estableix que aquesta Política, d’acord amb la direcció estratègica, sigui coneguda per tots els seus empleats, afavorint així que cadascun d’ells pugui complir els objectius que li corresponguin d’aquesta Política de Qualitat, Seguretat, Salut, Medi Ambient i Energia.

 

01.02.2022