Inici » Filosofia de gestió

Filosofia de gestió

Qualitat, seguretat, salut, medi ambient i energia

NUDEC, S. A., com a empresa de fabricació de plaques de plàstic líder del sector, disposa d'un Sistema Integrat de Gestió que inclou les polítiques de Qualitat, Seguretat, Salut, Medi Ambient i Energia, i es basa en els principis següents:

placas transparentes

1. La seguretat de les activitats industrials, la salut de les persones, el respecte envers el medi ambient, la sensibilització energètica, així com la satisfacció dels clients, són factors prioritaris per NUDEC.

2. Promovem una formació òptima dels nostres empleats i la seva implicació activa en els processos de gestió amb l’objectiu d’aconseguir la seva qualificació i sensibilització per al compliment d’aquesta Política.

3. El client és l’element essencial de la nostra empresa i per això fomentem l’escolta activa per satisfer les seves necessitats actuals i futures, oferir-li la més alta qualitat dels nostres productes i el millor servei.

4. NUDEC vetlla pel més estricte compliment de les lleis i reglamentacions que li siguin aplicables en matèria de Qualitat, Seguretat, Salut, Medi Ambient i Energia.

5. Seleccionem acuradament els nostres proveïdors exigint-los que els seus subministraments i serveis s’adaptin a les nostres pròpies polítiques de Qualitat, Seguretat, Salut, Medi Ambient i Energia.

6. En riscos laborals, donem la màxima prioritat a l’activitat preventiva, evitant els factors de risc i controlant aquells que encara no hagin pogut ser eliminats. En els equips i processos de producció es procurarà evitar el treball monòton i repetitiu.

7. Ens proposem actuar de manera responsable, ètica i professional amb totes les parts interessades: societat, empleats, clients, proveïdors i accionistes.

8. NUDEC promou l’ús eficient dels recursos naturals optimitzant els consums energètics i reduint, en tant que sigui possible, la generació de residus.

Nudec almacén logística
nudec-trabaja-con-nosotros

9. La Direcció General de NUDEC estableix que aquesta Política, d’acord amb la direcció estratègica, sigui coneguda per tots els seus empleats, afavorint així que cadascun d’ells pugui complir els objectius que li corresponguin d’aquesta Política de Qualitat, Seguretat, Salut, Medi Ambient i Energia.

10. En el marc del Sistema Integrat de Gestió es promou la millora contínua dels aspectes relacionats amb la qualitat dels nostres productes, així com les actuacions en matèria mediambiental, energètica i de gestió, els resultats de la qual seran revisats anualment per la Direcció.

01.02.2022

Descarregar norma certificada

Descarregar norma certificada

ISO 50001 - Gestión de la eficiencia energética

Descarregar norma certificada