Inici » Preguntes sobre plaques de plàstic

Preguntes sobre plaques de plàstic

En NUDEC som experts en la fabricació de làmines de plàstic

Si té algun dubte sobre les nostres solucions en plàstic, el procés de fabricació o l’aplicació dels nostres productes, enviï la seva pregunta al Departament de R+D+i a través del formulari de contacte.

El NUDEC PET té un pH lleugerament inferior a 7 (de 6,4), la qual cosa vol dir que és una mica àcid.

El radi mínim de corbat en fred és de 150 vegades el gruix (per a una planxa de 3 mm el radi mínim serà de 450 mm), tot i que no es recomana corbar en fred làmines de més de 3 mm de gruix.

El NUDEC PET es pot termoformar correctament encara que, com en tots els termoformats, el gruix de la placa disminuirà. Si el termoformat és uniforme, és a dir, si tota la placa augmenta uniformement en alçada (tipus bombolla), l’efecte de disminució de gruix també serà uniforme i la placa no presentarà punts crítics.

Es considera suficient per protegir de l’exterior capes activades de 50 μm. Però per al termoformat (estiratge de la capa) es realitzen capes de fins a 80 μm. Per tant, sempre que la reducció del gruix sigui inferior a 1,5 vegades el gruix inicial, la placa estarà protegida correctament (per exemple: el gruix d’una placa de NUDEC PETG de 3 mm es pot reduir fins a 2 mm aproximadament i continuar protegida dels rajos UV).

Les nostres plaques es poden imprimir (amb diferents tècniques: offset, digital, serigrafia, hot stamping), pintar i lacar fàcilment amb una àmplia gamma de productes. Hem realitzat proves internes d’impressió digital i els resultats han estat satisfactoris. S’aconsella consultar-ho al proveïdor de la pintura per garantir que tots els dissolvents que contenen les laques o els vernissos no ataquin les plaques. Per treure la brutícia o partícules sense ratllar la superfície cal utilitzar teles o draps suaus i humits. Contacti amb nosaltres per a rebre més informació i mostres d’impressió.

Sí, les plaques de NUDEC PMMA cristall són aptes per al contacte amb aliments.

El nostre NUDEC SANuv té una garantia contra l’envelliment de 10 anys com a regla general, tot i que dependrà de la zona geogràfica on es col·loqui el producte.

Un cop col·locats els panells de NUDEC PS i per assegurar-ne un bon manteniment, s’han de netejar amb una solució de detergent neutre i aigua. Per això, netejar i eixugar sempre amb un drap suau, exercint molt poca pressió. No s’ha d’utilitzar cap netejador ni productes agressius amb alcohol, lleixiu o dissolvents, ni fregalls.

És la llum que passa a través de la placa.

El procès d’extrusió de plàstic consisteix a modelar productes de manera contínua, ja que la matèria plàstica és empesa per un cargol sense fi a través d’un cilindre que acaba en una boquera, la qual cosa produeix una tira de longitud indefinida i un gruix constant. En canvi, la colada consisteix a abocar el material plàstic en estat líquid dins d’un motlle, on es forja i es solidifica, de manera que es produeix una placa de més pes molecular però amb un gruix no uniforme (el gruix dels extrems no és el mateix que el del centre de la placa).

Les nostres plaques de poliestirè resisteixen molt bé la llum visible, però no són resistents a la llum ultraviolada a llarg termini. Malgrat que la llum dels tubs fluorescents emet poca quantitat de radiació UV, durant molt de temps s’ha utilitzat el poliestirè per a aquest tipus d’aplicacions. Per evitar que es degradi més de pressa del normal, s’ha de tenir en compte la localització de la placa i els productes de neteja que s’utilitzen, ja que poden degradar la placa de NUDEC PS més ràpidament.

Amb la finalitat de retardar el groguejament del material en estar exposat a la llum de tubs fluorescents, podria utilitzar-se NUDEC PS Òpal amb protecció UV, fet que no implica que el NUDEC PS pugui utilitzar-se en l’exterior o que es pugui garantir que el color es mantindrà constant al llarg de la vida útil de la placa.

Tots tres materials són adequats per ser utilitzats en il·luminació, tot i que el NUDEC PC i el NUDEC PS haurien de portar protecció UV per evitar que es degradin massa de presa. Dels tres polímers, el més ignífug és el NUDEC PCuv (el NUDEC PS i el NUDEC PMMA tenen una mala classificació pel que fa a la resistència al foc).

La manera d’eliminar la càrrega electrostàtica és netejar-les amb una pistola d’aire estàtic abans d’utilitzar-les. Si el film de protecció és adhesiu, hi pot haver-hi més càrrega electrostàtica a l’hora de retirar-lo, però s’hauria d’haver reduït en passar al film sense adhesiu.

Tenim dades que relacionen la freqüència del so amb la reducció acústica del PETG, mentre que el PMMA el podem analitzar en funció del gruix de la placa.

Freqüència
125 Hz
200 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
800 Hz
1000 Hz
1600 Hz
2000 Hz
3150 Hz
4000 Hz
NUDEC PETG
9 dB
14 dB
17 dB
18 dB
20 dB
23 dB
24 dB
28 dB
30 dB
33 dB
35 dB
Gruix PMMA
Reducció acústica
4,0 mm
26 dB
6,0 mm
30 dB
10,0 mm
32 dB
20,0 mm
35 dB

Es podrien recomanar tots els nostres polímers, ja que cap d’ells és conductor elèctric. Però cal tenir en compte altres característiques que també hi poden influir:

– El NUDEC PMMA és un bon aïllant elèctric amb càrregues electrostàtiques altes.

– Pel que fa a la resistència al foc, els que presenten una millor classificació són el NUDEC PET i el NUDEC PETG.

– Si es vol que sigui resistent a l’impacte, es podria utilitzar el NUDEC PET, el NUDEC PETG i el NUDEC PC. Aquest darrer és el més resistent.

– Si es vol que suporti els productes químics, s’ha de recomanar el NUDEC PET i el NUDEC PETG, perquè són els més resistents en aquest aspecte.

– Si han de resistir temperatures elevades, cal tenir en compte que la temperatura màxima de treball del NUDEC PET i del NUDEC PETG és de 60o C, mentre que la del NUDEC PC és de 150o C.

Per tant, s’han d’estudiar altres factors i, en funció de les prestacions i de les especificacions de la normativa, triar el producte que es consideri més adequat.

Com que la temperatura d’ús continu del NUDEC PET és de 60o C, no és recomanable utilitzar-lo en el sostre d’un autobús, ja que en algunes condicions (avaria del sistema d’aire condicionat, accident, etc.) es pot superar aquesta temperatura. A més, el tipus d’unió entre la placa i el sostre pot ser un punt crític, perquè si es posa la placa en contacte directe amb el perfil, aquest actuarà com a font de calor, de manera que en aquesta zona de contacte el NUDEC PET pot superar els 60o C i cristal·litzar o bombar-se. S’haurien d’estudiar altres materials que aguantin més la temperatura, com el NUDEC PC, el NUDEC PMMA i el NUDEC SANuv.

Les diferències més característiques entre els dos materials són les següents:

– Com que la densitat del NUDEC PMMA és d’1,20 g·cm-3 i la del NUDEC PS és d’1,05 g·cm-3 , per a una placa de les mateixes dimensions la placa de NUDEC PMMA pesarà més que la de NUDEC PS.

– El NUDEC PMMA és més resistent a la tracció, a la flexió i a l’impacte. També té més duresa que el NUDEC PS.

– La resistència química del NUDEC PMMA és inferior a la del NUDEC PS.

– El NUDEC PMMA té més transparència (TL = 92 %) que el NUDEC PS (TL = 89 %).

– El NUDEC PS es dilata més que el NUDEC PMMA, perquè el coeficient d’expansió tèrmica lineal (α) del NUDEC PMMA és menor.

Sí. Com que el NUDEC PMMA deixa passar la radiació UV a través de la placa, la placa de NUDEC PS interior pot ser atacada (pràcticament com si la placa de NUDEC PMMA no hi fos).