Els productes NUDEC

placas de plástico

Imaginació sense límits

Plaques de poliestirè
placas de plástico

Sensacions dia rere dia

Plaques d’estiré acrilonitril
placas de plástico

Llum intensa

Plaques de metacrilat
placas de plástico

Resistència amb estil propi

Plaques de polietilentereftalat
placas de plástico

Modelant idees

Plaques de copolímer amb CHDM
placas de plástico

Protecció en tots els sentits

Plaques de policarbonat