Els productes NUDEC

Imaginació sense límits

Plaques de poliestirè

Sensacions dia rere dia

Plaques d’estiré acrilonitril

Llum intensa

Plaques de metacrilat

Resistència amb estil propi

Plaques de polietilentereftalat

Modelant idees

Plaques de copolímer amb CHDM

Protecció en tots els sentits

Plaques de policarbonat