Inici » Productes » R+D+i

R+D+i

Tecnologia d'avantguarda

Xenon Test

Test d’arc de xenó

És important saber, de manera fiable, quin material estarà millor al cap de 10 anys, però això és molt de temps per a realitzar un assaig.

Una manera de comparar, de manera accelerada, el comportament dels diferents materials davant l’efecte del sol i de la humitat és utilitzar una cambra de proves de xenó.

Nudec I+D+i
Prueba de-impacto

Haze-gard

La funcionalitat d’aquest aparell és triple i pot mesurar:

 • Transmissió de la llum: És la llum que passa a través de la placa i es mesura en percentatge. Per tant, és el percentatge de llum que incideix en la placa menys el que reflecteix i el que absorveix.
 • Haze (boirina):
  Terbolesa i/o grau de cristal·lització que té la placa. La llum es difumina en totes direccions provocant una pèrdua de contrast.

 • Claredat (resolució):
  Una placa de gran qualitat és una placa que permet una gran definició de la imatge que es veu a través d’aquesta.

Tensiòmetre

El tensiòmetre permet estudiar i controlar la tensió a la qual està sotmesa la placa de plàstic a partir de la coloració espectral d’aquesta.

Nudec I+D+i Tensiometro
Nudec I+D+i

Termoformadora

Els nostres materials són termoformables, és a dir, a través de nostra termoformadora, escalfem la placa per a fer-la mal·leable, creant una bombolla amb aire a pressió i posteriorment li donem forma amb el motlle.

Prova d'impacte

Segons norma UNE-EN 14428 Per a complir amb aquesta norma, NUDEC sotmet les seves plaques de mampares a assajos de resistència química i a dures proves d’impacte fent xocar contra elles un sac de 45 kg (equivalent a pes d’un nen corrent que xoca contra ella). Per això, ha de repetir-se la prova 4 vegades per cara, per a poder certificar la seva resistència a l’impacte.
Nudec I+D+i
Nudec i+d+i Colorimetro

Colorímetre

Controlar la coloració de les plaques és bàsic. El colorímetre permet determinar el color de la placa mitjançant les coordenades a (tendència verda-vermell), b (tendència blava-groc) i Índex d’esgrogueïment (YI).

Desenvolupament tecnològic

Expedient ICA025/21/001536

NUDEC, SA ha rebut una ajuda per al seu projecte d’autoconsum “Instal·lació Fotovoltaica”, cofinançada pel Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència PRTR-Next Generation EU, coordinada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic a través d’IDAE i gestionada per les autonomies segons el Reial decret 477/2021, amb l’objectiu d’aconseguir una economia més neta i sostenible.

S’ha elaborat un projecte d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, consistent en una instal·lació de plaques fotovoltaiques a les instal·lacions de NUDEC, SA a Polinyà (Barcelona). En aquest projecte s’han instal·lat 914 mòduls de 395 Wp amb una potència total de 361.030 kWp.

 

Guia informe projectes >100 kW

Projecte 422

NUDEC, S. A. ha dut a terme un projecte de millora de l’eficiència energètica en les seves instal·lacions del centre productiu de Polinyà. El projecte està format per 1 actuació: Incorporació d’una línia extrusora d’alta eficiència energètica, en substitució d’una línia d’extrusió que presentava eficiència energètica regular.

Aquesta actuació ha suposat a NUDEC, S. A. portar a terme una inversió d’1.193.200,00 €.

Aquest projecte ha rebut una ajuda de 205.833,87 € a través de l’INSTITUT DE DIVERSIFICACIÓ I ESTALVI DE L’ENERGIA (IDAE), ajuda cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu FEDER de Creixement Intel·ligent 2014-2020.

Nudec Proyecto 422

Projecte: Ref. IDI-20151059

Projecte CDTI denominat: Desenvolupament d’elements difusors formats per capes especialitzades que permeten una alta qualitat òptica amb un cost reduït.

Objectiu del projecte: NUDEC és una empresa amb àmplia experiència en la fabricació de plaques de materials termoplàstics per a aplicacions com a cobertes, pantalles de protecció i barreres acústiques, principalment. En l’actualitat, un sector creixent és el mercat dels difusors per a lluminàries.

L’objectiu d’aquest projecte és desenvolupar un difusor amb materials amb propietats òptiques i mecàniques excel·lents i una resistència al foc molt superior.

Resultats del projecte: El projecte ha resultat un èxit i els principals resultats obtinguts són:

Obtenció de plaques que satisfan completament els requisits del nou producte:

 • Transmissió de llum: 75 – 80%
 • Claredat: <8
 • Alta capacitat de difusió.
 • Tonalitat molt blanca de la placa (blanc neu).
“PROJECTE COFINANÇAT PER FEDER EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU DE CREIXEMENT INTEL·LIGENT 2014-2020”

Projecte
EXPEDIENTE ICA012/19/000171

NUDEC, S. A. ha rebut una ajuda per al seu projecte d’estalvi i eficiència energètica “Millora línia d’extrusió 6” cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), coordinada per IDAE i gestionada per les autonomies, amb càrrec al Fons Nacional d’Eficiència Energètica, amb l’objectiu d’aconseguir una economia més neta i sostenible. S’ha elaborat un projecte d’estalvi i eficiència energètica una modificació d’una línia extrusora per a millorar la seva eficiència energètica. Gràcies al projecte s’estalvien 22,6 teps anuals.

Nudec Proyecto L6