Inici » Sostenibilitat ambiental

Un compromís amb les pròximes generacions

El nostre ecosistema de sostenibilitat

Reduir el nostre impacte mediambiental, optimitzar el nostre procés industrial i fabricar productes respectuosos amb l'entorn són els tres pilars de l'estratègia de sostenibilitat mediambiental de NUDEC

El compromís de NUDEC amb el Medi Ambient no es centra únicament en l’obtenció de productes sostenibles, sinó que entenem que és primordial tenir en compte el procés de transformació del producte i els factors que l’envolten.

I a aquesta responsabilitat mediambiental l’hem anomenat Cyrclus Ecosys. Un conjunt d’accions i certificacions enfocades a la reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEI) i a la incorporació d’un nou model de consum i producció: l’economia circular.

Per això, cuidem l’entorn comú a través d’un ús eficient dels recursos en el procés d’extrusió, reduint així la nostra petjada mediambiental.
A més, promovem que els nostres proveïdors, clients i treballadors se sumin a les nostres iniciatives d’ecologia i eficiència per a desenvolupar i potenciar comunitats sostenibles.

Aquesta estratègia s’integra dins del Sistema Integrat de Gestió (Qualitat, ISO 9001 i Gestió Mediambiental, ISO 14001), implementat i interioritzat en els processos de gestió de NUDEC des de fa molts anys, i a la recent incorporació de la norma ISO 50001 d’Eficiència Energètica.

Logo CYRCLUS

Un projecte que complementa i amplia el sistema de neteja que proposen les 5S en un residu molt concret:  els microplàstics. Una iniciativa mundial i voluntària de la indústria dels plàstics per a evitar l’emissió al medi ambient de partícules de plàstic.

Certifiquem una política energètica i gestionem de manera racional els vectors energètics derivats de la nostra activitat, com són les instal·lacions i els productes, amb l’objectiu de promoure una disminució real i quantificable de la quantitat d’energia utilitzada.

Les DAP (Declaracions Ambientals de Producte) són el document certificat que ofereix informació quantificada i verificable sobre l’acompliment ambiental dels nostres productes, la qual cosa ens permet valorar l’impacte ambiental al llarg del seu cicle de vida.

L’ISCC és un sistema de certificació de sostenibilitat amb el qual establim la traçabilitat en les cadenes de subministrament de matèria primera d’origen renovable. D’aquesta manera, contribuïm amb el canvi cap a l’economia circular i la bioeconomia, manifestant les nostres contribucions mitjançant l’ús del sistema certificat ISCC PLUS.

Nudec energía verde

Energia Verda_
Origen renovable

Un petit gest que significa un gran compromís amb el Medi Ambient: dotar d’energia 100 % sostenible i renovable al nostre procès productiu de plaques de plàstic. Les GdO (garanties d’origen) són un instrument que certifica que el 100% de l’energia que arriba a les nostres instal·lacions s’ha produït mitjançant energies renovables o de cogeneració.

Autodeclaracions medioambientals

Analitzem tots els nostres productes, tant interna com externament, per a certificar que les seves propietats i composició col·laboren en la cerca d’una economia circular. Els nostres productes són fabricats amb un reduït consum d’aigua, molts d’ells són reciclables i altres possibiliten que empreses transformadores puguin pensar en l’ecodisseny.

Nudec cuida del medioambiente

L'Economia Circular
del plàstic

Així gestionem els envasos que protegeixen els nostres productes quan els enviem als nostres clients.

A NUDEC analitzem amb perspectiva mediambiental des de la matèria primera fins al producte final per a aconseguir un desenvolupament sostenible. Mostra d’això és que implementem mesures de gran importància que actualitzen el know-how de la companyia i són la base estratègica dels pròxims 20 anys. Un conjunt d’accions i certificacions enfocades a la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) i a la incorporació d’un nou model de consum i producció: l’economia circular.

economia-circular-nudec

El paper del plàstic en la societat actual i la importància d'una gestió responsable dels residus plàstics

El plàstic, un material versàtil i omnipresent en la nostra societat, ha revolucionat múltiples aspectes de la vida moderna, des de la medicina fins a la indústria alimentària o la tecnologia. Les seves característiques intrínseques han impulsat innovacions significatives que han millorat la qualitat de vida de moltes persones: la seva resistència i durabilitat ens permet reutilitzar-ho, donant-li multitud de cicles d’ús; la seva lleugeresa es tradueix en un estalvi de recursos i energia; i la seva versatilitat permet usos innovadors com els que té en aplicacions mèdiques, garantint la seguretat i protecció dels pacients, o en l’envasament d’aliments per a prolongar la seva vida conservant les seves propietats. Les plaques de plàstic NUDEC són un bon exemple d’això, ja que són utilitzades en infinitat d’aplicacions crítiques i són reciclables.

No obstant això, aquest èxit també comporta desafiaments mediambientals significatius, que fan imperativa la necessitat d’una gestió responsable dels residus plàstics. En l’última dècada, la consciència sobre els efectes negatius del plàstic en el medi ambient ha crescut considerablement. Els oceans inundats de deixalles plàstiques i els impactes en la vida marina han posat de manifest la urgència d’abordar aquest problema. En aquest context, les Directives europees, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides i el Pacte Mundial de les Nacions Unides exerceixen un paper fonamental en involucrar a les empreses en la promoció de pràctiques empresarials sostenibles, buscant reduir la petjada ambiental del plàstic i promoure una economia més circular.

Economia circular

Per a aconseguir un impacte positiu en el medi ambient, han d’aplicar-se les 5R en els productes de plàstic al llarg del seu cicle de vida. Això implica dissenyar productes amb materials reciclables, fomentar la reutilització d’envasos i promoure sistemes de recollida selectiva i reciclatge eficients, minimitzant així la generació de residus i la dependència de recursos verges en donar una nova vida al plàstic existent. Un enfocament crucial per a mitigar l’impacte ambiental i avançar cap a una societat més sostenible.

Canvi climàtic

Els plàstics poden exercir un paper essencial en la lluita contra el canvi climàtic en oferir solucions lleugeres i eficients que redueixen les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (en la fabricació d’automòbils o la construcció d’edificis, per exemple). Si substituíssim tot el plàstic per altres materials (1 y 2), gastaríem quatre vegades més matèria primera, el doble d’energia i generaríem el triple d’emissions. A més, la seva òptima gestió contribueix al ODS Núm. 12 fomentant la producció i el consum responsables.

Salut i Seguretat

Tal com vam poder comprovar en la recent pandèmia de COVID-19, les diferents formes de plàstic exerceixen una funció fonamental en la millora de la seguretat i la salut en diversos camps: dispositius plàstics estèrils i d’un sol ús, envasos plàstics que allarguen la vida útil d’aliments i medicaments, plaques de plàstic que ens protegeixen de contactes multitudinaris o equips de protecció personal, com a cascos i ulleres de seguretat. Fins i tot la innovació en plàstics biocompatibles ha permès avanços en pròtesis.

Microplàstics en la mar

Des de fa anys són recurrents les imatges d’illes de plàstics en els oceans. Encara així, també són perjudicials els microplàstics que s’enfonsen en l’aigua i passen a formar part de la cadena alimentosa de multitud d’espècies. En aquest sentit, NUDEC està adherida al Programa OCS0 pèrdues de gransa, iniciativa mundial de la indústria dels plàstics per a evitar l’emissió al medi ambient de partícules de plàstic (gransa, escates, pols) que pugui produir-se en qualsevol de les etapes de la cadena de valor dels plàstics.

EsPlásticos | Cicle de vida del plàstic

Els residus plàstics són un recurs molt valuós en si mateix. Cada any que passa, els productes plàstics que emprem contenen cada vegada un % major de material reciclat.

Plàstic
Millor indústria. Millor món

La indústria del plàstic és imprescindible en les nostres vides. Ha d’aconseguir ser eficient i pensar en l’economia circular per a crear un món sostenible amb el medi ambient.

Anaip
Economia circular

El compromís de la indústria dels plàstics amb el medi ambient és una realitat: minimització de matèries primeres i recursos, reducció de residus i foment de la reciclabilitat.