Experts en plaques de plàstic transparents

El nostre ecosistema de sostenibilitat

Reduir el nostre impacte mediambiental, optimitzar el nostre procés industrial i fabricar productes respectuosos amb l'entorn són els tres pilars de l'estratègia de sostenibilitat mediambiental de NUDEC

El compromís de NUDEC amb el Medi Ambient no se centra únicament en l’obtenció de productes sostenibles, sinó que entenem que és primordial tenir en compte el procés de transformació del producte i els factors que l’envolten.

I a aquesta responsabilitat mediambiental l’hem anomenat Cyrclus Ecosys. Un conjunt d’accions i certificacions enfocades a la reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEI) i a la incorporació d’un nou model de consum i producció: l’economia circular.

Per això, cuidem l’entorn comú a través d’un ús eficient dels recursos en el procés d’extrusió, reduint així la nostra petjada mediambiental. A més, promovem que els nostres proveïdors, clients i treballadors se sumin a les nostres iniciatives d’ecologia i eficiència per a desenvolupar i potenciar comunitats sostenibles.

Aquesta estratègia s’integra dins del Sistema Integrat de Gestió (Qualitat, ISO9001 i Gestió Mediambiental, ISO14001), implementat i interioritzat en els processos de gestió de NUDEC des de fa molts anys, i a la recent incorporació de la norma ISO50001 d’Eficiència Energètica.

Logo CYRCLUS
nudec-programas-ocs-garden

Programa OCS
Zero pèrdues de gransa

Un projecte que complementa i amplia el sistema de neteja que proposen les 5S en un residu molt concret:  els microplàstics. Una iniciativa mundial i voluntària de la indústria dels plàstics per a evitar l’emissió al medi ambient de partícules de plàstic.

ISO 50001
Gestió de la energia

Certifiquem una política energètica i gestionem de manera racional els vectors energètics derivats de la nostra activitat, com són les instal·lacions i els productes, amb l’objectiu de promoure una disminució real i quantificable de la quantitat d’energia utilitzada.

Nudec ISO 50001

Les DAP (Declaracions Ambientals de Producte) són el document certificat que ofereix informació quantificada i verificable sobre l’acompliment ambiental dels nostres productes, la qual cosa ens permet valorar l’impacte ambiental al llarg del seu cicle de vida.

L’ISCC és un sistema de certificació de sostenibilitat amb el qual establim la traçabilitat en les cadenes de subministrament de matèria primera d’origen renovable. D’aquesta manera, contribuïm amb el canvi cap a l’economia circular i la bioeconomia, manifestant les nostres contribucions mitjançant l’ús del sistema certificat ISCC PLUS.

Nudec energía verde

Energia Verda
Origen renovable

Un petit gest que significa un gran compromís amb el Medi Ambient: dotar d’energia 100% sostenible i renovable al nostre procès productiu de plaques de plàstic. Les GdO (garanties d’origen) són un instrument que certifica que el 100% de l’energia que arriba a les nostres instal·lacions s’ha produït mitjançant energies renovables o de cogeneració.

Autodeclaracions medioambientals

Analitzem tots els nostres productes, tant interna com externament, per a certificar que les seves propietats i composició col·laboren en la cerca d’una economia circular. Els nostres productes són fabricats amb un reduït consum d’aigua, molts d’ells són reciclables i altres possibiliten que empreses transformadores puguin pensar en l’ecodisseny.

Nudec cuida del medioambiente

L'Economia Circular

A NUDEC analitzem amb perspectiva mediambiental des de la matèria primera fins al producte final per a aconseguir un desenvolupament sostenible. Mostra d’això és que implementem mesures de gran importància que actualitzen el know-how de la companyia i són la base estratègica dels pròxims 20 anys. Un conjunt d’accions i certificacions enfocades a la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) i a la incorporació d’un nou model de consum i producció: l’economia circular.

economia-circular-nudec

EsPlásticos | Cicle de vida del plàstic

Els residus plàstics són un recurs molt valuós en si mateix. Cada any que passa, els productes plàstics que emprem contenen cada vegada un % major de material reciclat.

Plástico
Millor indústria. Millor món

La indústria del plàstic és imprescindible en les nostres vides. Ha d’aconseguir ser eficient i pensar en l’economia circular per a crear un món sostenible amb el medi ambient.

Anaip
Economia circular

El compromís de la indústria dels plàstics amb el medi ambient és una realitat: minimització de matèries primeres i recursos, reducció de residus i foment de la reciclabilitat.