Inici » Sostenibilitat ambiental » Declaracions Ambientals de Producte (DAP) ​

Declaracions Ambientals de Producte (DAP) ​

NUDEC ha realitzat les Declaracions Ambientals de Producte (DAP) per a classificar la sostenibilitat de les seves plaques de plàstic en els diferents polímers amb els quals fabrica.

Aquestes eines s’utilitzen per a valorar l’impacte ambiental al llarg del cicle de vida de productes de conformitat amb la Norma Internacional UNE-EN ISO 14025.

Una Declaració Ambiental de Producte és un document normalitzat que proporciona informació quantificada i verificable per un tercer sobre l’acompliment ambiental d’un producte. D’aquesta manera, NUDEC pot acreditar i comunicar el perfil ambiental de les seves plaques de plàstic, un criteri cada vegada més important en l’elecció de materials tant en projectes públics com per als consumidors en general.

Aquestes declaracions ambientals proporcionen un perfil ambiental fiable, rellevant, transparent, comparable i verificable que permet destacar un producte respectuós amb el medi ambient, basat en informació del cicle de vida (ACV) conforme a normes internacionals i dades ambientals quantificades.

L’anàlisi de cicle de vida (ACV) en què es basen les DAP ha d’elaborar-se conforme a unes Regles de categoria de producte (RCP) publicades com a norma tècnica o per un Programa reconegut. Aquestes RCP asseguren uns criteris coherents per a una família de productes amb funcions equivalents.