Inici » Sostenibilitat ambiental » Productes respetuosos

Plaques de plàstic amb menor petjada ambiental

A través de projectes de recerca i amb la intenció d'oferir solucions sostenibles, dissenyem plaques de plàstic amb una petjada cada vegada menor.

Fabriquem mitjançant l’ecodisseny i l’optimització dels recursos per a oferir plaques de plàstic de gran qualitat que s’adaptin a les expectatives dels nostres clients.

Línies d'actuació per a la reducció de l'impacte dels nostres productes

El cicle de vida del plàstic, des de l’extracció del petroli, el seu refinament, la transformació, l’energia utilitzada, el transport des del proveïdor i cap al client i, fins i tot, la seva descomposició en l’entorn si no es gestiona correctament, té grans impactes ambientals. Així i tot, el plàstic substitueix a materials més perjudicials per al canvi climàtic, i és que alguns tipus de plàstic tenen una petjada de carboni major que altres tipus d’envasos, per exemple, però es necessita menys quantitat, ja que el plàstic és lleuger.

El major pes de la petjada de carboni (per a fabricar un quilo de plàstic amb material verge s’emeten 3,5 Kg de CO₂) recau en les fases prèvies a l’arribada a NUDEC de les matèries primeres i, encara que optimitzem el nostre procés perquè sigui el més eficaç possible, la gran feina està en la selecció de matèries primeres (i el seu transport) que utilitzem en els nostres productes. Si fabriquem amb materials reciclats, en evitar la primera fase del procés de producció (extracció, refinament i transport), es redueix la petjada de carboni un 49 %.

Matèries no fòssils

Des de 2021, NUDEC compta amb la primera placa transparent de policarbonat en la indústria del plàstic basada en matèria primera no fòssil renovable procedent de tall oil. El producte final ofereix una petjada de carboni significativament menor (de fins al 61 %) i redueix la utilització de fonts fòssils en fins a un 35 %.

Material de producció

Tot i que no es pot considerar ni certificar com a plàstic reciclat, reaprofitem totes les nostres retallades de fabricació per a reduir la generació de residus i convertir-los en matèria primera. Actualment, no existeixen fluxos de materials reciclats dels polímers tècnics que utilitzem en els nostres productes.

Matèries reciclades

Gràcies al desenvolupament tecnològic juntament amb els nostres proveïdors, utilitzem matèries primeres reciclades classificades com a post-consum. Les plaques de plàstic resultants són d’alta qualitat i mantenen les mateixes característiques òptiques, mecàniques i tèrmiques que les fabricades amb matèria primera verge. Així, col·laborem amb l’economia circular.

Gamma de productes RC

Un pas més en la direcció definida pel nostre programa Cyrclus Ecosys, l’objectiu del qual és estalviar recursos, minimitzar l’impacte ambiental de la nostra producció i fabricar productes el més sostenibles possible. Aquestes plaques de plàstic contenen entre el 40 i el 50 % de material triturat de la nostra pròpia fabricació. Els materials descartats a la producció es processen in situ i es reintrodueixen en el procés d’extrusió, la qual cosa redueix el material rebutjat i converteix els descartis en matèria primera.

PET RC

PETG RC

PMMA RC

Plaques de policarbonat RW

Mitjançant l’enfocament de balanç de masses, NUDEC fabrica plaques de plàstic amb un alt percentatge de matèria primera renovable amb les mateixes característiques i qualitat que el NUDEC PC en grau estàndard.

ISCC PLUS (International Sustainability & Carbon Certification),
un sistema de certificació de sostenibilitat amb el qual establim la traçabilitat en les cadenes de subministrament de matèria primera d’origen renovable. D’aquesta manera, contribuïm amb el canvi cap a l’economia circular i la bioeconomia, manifestant transparentment les nostres contribucions.

La innovació dels productes RQ

Certificats amb ISCC+, com les plaques de plàstic RW, aquests productes es fabriquen amb matèria primera reciclada després de l’ús per part del consumidor final, la qual cosa els aporta un alt valor de sostenibilitat en evitar la seva gestió en abocadors o incineradores i substituir a material verge d’origen fòssil en la fabricació.

Aquesta línia de productes és la que millor respon a l’economia circular ja que, mitjançant el reciclatge químic, és possible la recuperació de residus plàstics generats pels consumidors i que estan molt degradats, que poden contenir contaminants o que són massa complexos per a valorar per altres vies.

Existeixen diverses tecnologies de reciclatge químic (com la piròlisi, la solvòlisi o la degradació enzimàtica), possibilitant la recuperació del plàstic per a incorporar-lo a l’economia circular, passant de ser un problema per a la sostenibilitat a part de la solució. Però, per a això, és necessària la col·laboració de fabricants, consumidors i recicladors.