Inici » Sostenibilitat ambiental » Residus d’embalatge

Residus d'envasos

NUDEC gestiona la RAP dels embalatges dels seus productes i compleix amb la Llei 7/2022 de Residus

A Espanya, igual que en altres països europeus, s’ha treballat per a transposar les Directives Europea 2018/852 i 2019/904. A través del RD 1055/2022 es pretén impulsar la prevenció en la producció de residus d’envasos (definits com tot producte que s’utilitzi per a contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies) i es desenvolupa el règim obligatori de responsabilitat ampliada del productor, que assumeix el cost de la gestió d’aquests residus amb criteris d’economia circular, sigui com sigui el material.

Per a la gestió externa dels residus d’embalatge dels nostres productes, col·laborem amb:

Informació per al correcte reciclatge de l'embalatge

A més de ser un requisit legal, en reciclar els envasos usats, contribueixes a protegir el medi ambient i els recursos naturals de la Terra. En el nostre cas, et proporcionem la informació al nostre abast sobre els materials de fabricació dels embalatges amb els quals protegim els nostres productes (no ens podem responsabilitzar en cas d’informació incorrecta proporcionada pels nostres proveïdors).

Reutilitza o valora tot el que puguis i, una vegada finalitzis el seu ús, consulta la regulació del teu municipi per a confirmar una gestió correcta dels residus.

Palet de fusta | RIC ’50 FOR’

El format de venda de les nostres plaques de plàstic és el palet, on, en funció del gruix de la placa i de les seves dimensions, apilem una quantitat específica que conservi la qualitat del producte i faciliti el seu transport. Es pot comprovar la quantitat de plaques que posem en cada palet segons mesures i referències en la gamma de productes.

♲ Els nostres palets es fabriquen sota comanda amb fusta verge (per a assegurar la qualitat dels nostres productes), per la qual cosa són un element potencialment reutilizable de molt bona qualitat.

Làmina de cartó ondulat | RIC ’20 PAP’

Col·loquem una làmina de cartó en la part inferior (perquè les plaques de plàstic no estiguin en contacte amb la fusta) i una altra en la part superior per a protegir-les de l’exterior. Aquest material pot tallar-se fàcilment en peces més petites i reutilitzar-se.

♲ Material 100 % d’origen reciclat.

Cantoneres de cartó premsat | RIC ’21 PAP’

Col·loquem cantoneres a les cantonades i en el perímetre superior del palet per a prevenir, davant qualsevol cop accidental, escantells a les cantonades de les plaques de plàstic. És un material que pot reutilitzar-se.

♲ Material 100 % d’origen reciclat.

Film estirable | RIC ‘4 LDPE’

Apliquem cinc voltes (segons indica la nostra instrucció d’embalatge de producte) de film estirable de 23 micres al voltant del palet per a protegir-lo de la pols.

♲ Material 70 % d’origen reciclat.

Precinte | RIC ‘5 PP’

Ens ajudem de la mínima quantitat de precinte plàstic per a assegurar que el producte queda totalment aïllat de l’exterior.

Fleix | RIC ‘1 PET’ Apliquem dos, tres o quatre fleixos en funció del disseny del palet i les seves dimensions per a fixar la càrrega superior i evitar fricció i possibles danys en el producte.

Etiquetas y sobre de papel | RIC ’22 PAP’

Les etiquetes de material ‘Molt fràgil’, de ‘Producte OK’ o d’indicacions de manipulació del material ara mateix són indispensables per a complir amb requisits normatius d’altres certificacions (ISO 9001). Estem treballant en accions de sostenibilitat per a millorar, com els nous sobres de paper en lloc de PP.

Etiquetes de Logística | RIC ‘5 PP’

Seguim la traçabilitat dels nostres productes (des de la matèria primera utilitzada fins al destí de lliurament) per mitjà de codis de barres termoimpresos en etiquetes de polipropilè.

Film de protecció de les plaques | RIC ‘4 LDPE’ Apliquem film en les dues cares de les plaques de plàstic per a protegir-les d’esgarrapades superficials, tant en el transport com en la manipulació per part del client, a més de per a ajudar a processos tèrmics, de mecanitzat o altres processos als quals els nostres clients puguin sotmetre les plaques.

Reial decret d'Envasos i Residus d'Envasos

Després de l’aprovació del Reial decret 1055/2022 d’Envasos i Residus d’Envasos el passat 28 de desembre de 2022, s’han generat noves obligacions per a les empreses. Aquesta nova norma s’aplica als envasos i residus d’envasos (sigui quin sigui el material) amb la intenció de prevenir i reduir el seu impacte en el medi ambient al llarg del seu cicle de vida. A més, modifica la Responsabilitat Ampliada del Productor de comerços i indústries, obligant-los a fer-se càrrec del finançament i gestió dels envasos posats en el mercat i els seus possibles residus.

Per a complir amb el nou requeriment legal, les empreses han de crear el seu propi Sistema Individual de Responsabilitat Ampliada del Productor (SIRAP) o adherir-se a un Sistema Col·lectiu de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP), on el sistema assumeix gran part de les obligacions individuals de les empreses i, per tant, els facilita el compliment de la nova obligació. La contribució financera dels productors a aquests sistemes està modulada incorporant criteris com la reutilització, el reciclatge o la incorporació de materials reciclats, entre altres.

En aquest sentit, NUDEC forma part dels SCRAP Envalora i RIGK per a acatar les seves obligacions a Espanya (que començarà a funcionar en 2024) i Alemanya (des de 2022), respectivament. D’aquesta manera, els clients de la nostra organització tenen la garantia que els residus d’embalatge que acompanyen als productes NUDEC seran gestionats correctament.

Àmbit d'aplicació de la nova Llei d'Envasos i els seus objectius

El Reial decret d’ Envasos i Residus d’Envasos 1055/2022, de 27 de desembre, que substitueix a la passada llei d’envasos 11/1997, de 24 d’abril, serà aplicable a tots els envasos i els seus residus posats en el mercat espanyol, amb independència del seu origen (indústria, comerç o llars).

La nova norma té un enfocament prevencionista derivat de les Directives europees aprovades recentment i l’alineació amb ODS i Pacte Mundial, pel que estableix uns clars objectius de prevenció, reutilització i reciclatge dels envasos de productes comercialitzats.

Objectius de prevenció

  • Per a 2030, aconseguir que el 100% dels envasos posats en el mercat siguin reciclables i, si és possible, reutilitzables.
  • Continuar avançant en la fi de la comercialització d’envasos i altres productes de plàstic d’un sol ús.
  • Aconseguir una reducció del pes dels residus d’envasos generats en 2010 del 13% en 2025 i del 15% en 2030.

Objectiu de reutilització

  • En indústria, proporció de reutilitzables del 20% i el 30% en 2030 i 2050 respectivament.
  • Estandardització d’envasos i substitució dels d’un sol ús per envasos reutilitzables i reutilitzats.
  • Abordar anàlisis de cicle de vida i anàlisis cost econòmic/benefici ecològic per a la selecció de materials d’embalatge.

Objectius de reciclatge

  • En 2025, reciclar un mínim del 65% en pes de tots els residus d’envasos i un mínim del 70% en 2030.
  • Requisits sobre contingut mínim obligatori de plàstic reciclat en els envasos (55% del pes en el cas del plàstic).
  • Requisits d’ecodisseny que han de complir-se al llarg de tot el cicle de vida dels envasos.